Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεγάλοκαρπη τομάτα θερμοκηπίου
  • Άριστο χρώμα και δέσιμο
  • Κοντά μεσογονάτια διαστήματα
  • Άριστη γεύση

 
Ανοχή
Fol:1,2/ToMV/MaMiMj/Va