2016

 

29.12.2016   |   Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Συγχώνευσης ΣΠΥΡΟΥ - ALCHEMA 29.12.2016 >

23.11.2016   |   Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ΣΠΥΡΟΥ - ALCHEMA 23.11.2016 >

23.11.2016   |   Ανακοίνωση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΣΠΥΡΟΥ - ALCHEMA 23.11.2016 >

23.11.2016   |   Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης                                                             ΣΠΥΡΟΥ - ALCHEMA 23.11.2016 >

18.07.2016   |   Εκλογή νέου ΔΣ 30.06.2016 >

01.07.2016   |   Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2016 >

16.06.2016   |   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ΤΓΣ 30.06.2016 >

16.06.2016   |   Σχέδια αποφάσεων ΤΓΣ 30.06.2016 >

16.06.2016   |   Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου ΤΓΣ 30.06.2016 >

07.06.2016   |   Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2016 >

17.02.2016   |   Ανακοίνωση νέου προϊσταμένου λογιστηρίου >

08.01.2016   |   Ανακοίνωση νέου οικονομικού διευθυντή >