Κύρια χαρακτηριστικά
  • Half long τύπου δάκρυ μελιτζάνα με μικρό κάλυκα χωρίς αγκάθια
  • Έντονα σκούρο χρώμα που διατηρείται πολύ καλά και το καλοκαίρι
  • Πολύ δυνατό αλλά αραιόφυλλο φυτό με πολύ μεγάλη παραγωγή
  • Πρώιμη παραγωγή με μεγάλη συνέχεια έως το φθινόπωρο