Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο τετράγωνης πιπεριάς (blocky) με λαμπερό κόκκινο χρώμα καρπού κατά την ωρίμανση.
  • Δυνατό φυτό με συνεχή δεσίματα και με ανοχή στο Ωΐδιο (Lt) και στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού(TSWV) .
  • Πολύ καλή διατηρησιμότητα που την καθιστά κατάλληλη και για εξαγωγή.

 
Ανοχή
HR Tm:0-3 , IR: TSWV , Lt.