2019

 

09.09.2019   |   Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Επιτροπής Ελέγχου 06.09.2019 >

09.09.2019   |   Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 06.09.2019 >

30.08.2019   |   Ανακοίνωση Αναβολής Τακτικής Συνέλευσης Μετόχων 29.08.2019 >

09.08.2019   |   Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.08.2019 >

09.08.2019   |   Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου μετόχου ΤΓΣ 29.08.2019 >

09.08.2019   |   Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου 30.07.2019 >

05.08.2019   |   Πρόσκληση σε Τακτική Συνέλευση Μετόχων 29.08.2019 >

06.02.2019   |   Ανακοίνωση Νέας Προϊσταμένης Λογιστηρίου 06.02.2019 >

14.01.2019   |   Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09.01.2019 >