Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου lollo Rosso 3R
  • Ιδιαίτερα ομοιόμορφη κεφαλή με ικανοποιητικό μέγεθος και βάρος

 
Ανοχές
HR: Bl:16-32/CA 1-8/Nr:0, IR: Fol:1