Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου Iceberg
  • Σκουροπράσινο χρώμα
  • Μεγάλο βάρος και μέγεθος κεφαλής
  • Συνεκτικό, σφαιρικό σχήμα κεφαλής
  • Συνιστάται για πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις (μεταφύτευση Φεβρουάριο - Μάρτιο)

 
Ανοχές
BI: 1-27,29,32 / CA 1-8 / Nr:0