Κύρια χαρακτηριστικά
  • Ιδιαίτερα εύρωστο και ισορροπημένο φυτό, με δυνατό ριζικό σύστημα
  • Πρώιμη και υψηλή παραγωγή
  • Καρποί ομοιόμορφοι, μεγάλου μεγέθους (250-300 γρ.), συνεκτικοί, με ελκυστικό κόκκινο χρώμα και εξαιρετική γεύση
  • Εύκολη γονιμοποίηση λόγω έντονης προσέλκυσης μελισσών

 
Ανοχή
HR: ToMV/Ff:1-5/Va:0/Vd:0/Fol:0-2, IR: TSWV/Ma/Mi/Mj