Κύρια χαρακτηριστικά
 • Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού
 • Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής
 • Υψηλή προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες
 • Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα
 • Μεσαίου µεγέθους και βάρους καρύδια (6–6,6g)
 • Ανοιχτού τύπου φυτό
 • Χνουδωτά φύλλα
 • 4 – 5 κόµποι για το πρώτο καρύδι
 • Μέσο προς υψηλό φυτό
 • Καλή αντοχή στο βερτισίλιο (αδροµύκωση)
 • Καλή αντοχή σε Εmpoasca (τζιτζικάκι)
 • Εξαιρετική αντοχή και συµπεριφορά των ανοιχτών καρυδιών µετά από έντονες βροχοπτώσεις

Διαχείριση καλλιέργειας

Εφαρµόστε την πρώτη άρδευση µέχρι την εµφάνιση των πρώτων χτενιών    Κανονική άρδευση κατά την ανθοφορία οδηγεί σε αυξηµένη δυνατότητα παραγωγής    Εφαρµόστε ρυθµιστές ανάπτυξης µετά το στάδιο της εµφάνισης των πρώτων χτενιών.

YouTube Video 

 

Χαρακτηριστικά ίνας:
Απόδοση σε ίνα %
37 - 39
Μήκος ίνας mm
30.5 - 32.5
Αντοχή ίνας gr/tex
30 - 31
Micronaire:
3.9 - 4.4
Οµοιοµορφία %
> 85.3
Ηλεκτρονικό έντυπο