Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο πιπεριάς τύπου Φλωρίνης
  • Εξαιρετικά παραγωγικό φυτό με πρώιμη και συνεχή παραγωγή
  • Καρπός με ιδανικό μήκος τόσο για εξαγωγή όσο και εσωτερική αγορά
  • Με εύκολο «γύρισμα» του λαμπερού κόκκινου χρώματος ακόμα και την περίοδο του χειμώνα
  • Εξαιρετική ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού

 
Ανοχές
HR: Tm:0-2 , IR: TSWV