Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μέτρια σγουρό αντίδι (wallone type)
  • Συστήνεται για όψιμες ανοιξιάτικες-καλοκαιρινές φυτεύσεις
  • Μεγάλη αντοχή στο ξεβλάστωμα