Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο κολοκυθιού με το πληρέστερο πακέτο ανοχών την αγορά
  • Φυτό υπερπαραγωγικό με κοντά μεσογονάτια διαστήματα, χωρίς απορρίψεις καρπών και παραγωγή αρσενικών ανθών, ακόμα και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες
  • Ιδανικό για ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις
  • Καρπός μπουκαλωτός με ξεχωριστό χρώμα, ιδιαίτερα ανθεκτικός στα σημάδια και με εξαιρετική μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα

 
Ανοχές
(CMV/ZYMV/ WMV/ PRSV/SLCV ) & Ωίδιο ( PM )