Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πρώιμο υβρίδιο μεγάλης ημέρας για όψιμες χειμωνιάτικες και ανοιξιάτικες σπορές
  • Ιδανικό για συγκομιδή ομοιόμορφων, ομοκεντρικών βολβών με χάλκινο χρώμα φλοιού
  • Μεγάλη διατηρισιμότητα