Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μακριά μελιτζάνα χωρίς αγκάθια
  • Ομοιόμορφο μαύρο χρώμα καρπού
  • Η κορυφαία επιλογή μακριάς μελιτζάνας λόγω του συνδυασμού άριστης ποιότητας και παραγωγικών χαρακτηριστικών