Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέα τετράγωνη πιπεριά με λαμπερό κίτρινο χρώμα κατά την ωρίμανση
  • Φυτό με πρώιμη αλλά συνεχή παραγωγή για φθινοπωρινή αλλά και ανοιξιάτικη φύτευση
  • Ομοιόμορφος τετράλοβος καρπός, ιδανικός και για συσκευασία σε flow pack

 
Ανοχή
HR: Tm:0-3, IR: TSWV:0