Κύρια χαρακτηριστικά
  • 80-85 ημερών
  • Συνεκτικό και εξαιρετικά ομοιόμορφο
  • Ανεκτικό στο σκάσιμο.