Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου Batavia για ανοιξιάτικες , καλοκαιρινές και φθινοπωρινές φυτεύσεις
  • Δροσερό ανοιχτοπράσινο χρώμα , ιδιαίτερα αποδεκτό στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας
  • Γρήγορη ανάπτυξη στις χαμηλότερες θερμοκρασίες νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο και καλή ανοχή στο ξεβλάστωμα το καλοκαίρι
  • Ταχύτερη ανάπτυξη εμπορικού μεγέθους κεφάλης, με καλή συνεκτικότητα, για πώληση ανά τεμάχιο ή κιλό.
  • Κατάλληλο για υπαίθριες και θερμοκηπιακές φυτεύσεις ανάλογα με την εποχή και περιοχή φύτευσης
  • Εξαιρετικό πακέτο ανοχών φυλλώματος (Περονόσπορος, Αφίδα, Ιώσεις ) και Φουζάριο

 
Ανοχές
Bl-EU:16-32,34,36 / Nr:0 / TBSV / LMV:1 / Fol:1