Κύρια χαρακτηριστικά
  • Η χειμωνιάτικη Batavia με το καλύτερο σκουροπράσινο χρώμα
  • Κατάλληλο για όψιμες φθινοπωρινές-χειμωνιάτικες φυτεύσεις
  • Μεγάλη ανεκτικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες

 
Ανοχές
Bl: 1-26,28