Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μακρύ αγγούρι για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Κατάλληλο για Φθινοπωρινές και Ανοιξιάτικες φυτεύσεις,ανάλογα την περιοχή.
  • Καρπός μήκους 33-38 cm, με σκούρο χρώμα κι έντονη ράβδωση, κατάλληλος για πώληση ανά τεμάχιο ή ανά κιλό.
  • Δυνατό φυτό με συνεχή παραγωγή στο κύριο στέλεχος και εξαιρετική ανάπτυξη των δευτερογενών βλαστών.
  • Ποιοτικός ριγωτός καρπός, σκουροπράσινου χρώματος.

 
Ανοχή
HR: Cca/Ccu IR: CMV , CVYV , Px