Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεγάλοκαρπη τομάτα θερμοκηπίου
  • Καρποί συνεκτικοί, ελκυστικού κόκκινου χρώματος με εξαιρετική γεύση
  • Υψηλή ποιότητα, ομοιόμορφη παραγωγή με καλή συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες
  • Συστήνεται για φθινοπωρινές-χειμωνιάτικες φυτεύσεις

 
Ανοχή
ToMV/Cf:1-5/Va/Vd/Fol:0,1/ For/Ma/Mi/Mj/Ol