Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υπερπρώιμη
  • Σχήμα βελανίδι
  • Βάρος καρπού 25 gr
  • Εξαιρετική και ιδιαίτερη γεύση
  • Συγκομιδή και σαν τσαμπί

 
Aνοχή
ToMV/Fol:0,1/N