Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υβρίδιο σπανακιού
  • Φύλλο σχήματος οβάλ-μυτερό, μεσαίου μήκους
  • Ορθόκλαδη ανάπτυξη που βοηθάει στην συγκομιδή
  • Από τις καλύτερες νέες ποικιλίες σε μέγεθος, χρώμα και ομοιομορφία
  • Συμπεριφέρεται πολύ καλά σε ψυχρότερες συνθήκες και δεν ξεβλαστώνει με ζεστό καιρό

 
Ανοχή
Pfs: 1-11, 13, 15, 16