Οι Έλληνες παραγωγοί αντιμετωπίζουν τη νέα σπορά με σκεπτικισμό, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχαν χαμηλές αποδόσεις...

Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας κηπευτικών κυρίως υπό κάλυψη (θερμοκήπια , τούνελ ) , αλλά και υπαίθρια , σε συνδυασμό με την περιορισμένη δυνατότητα αγρανάπαυσης και αμειψισποράς καθώς και η έλλειψη αποτελεσματικών τεχνικών απολύμανσης, έχουν οδηγήσει στην αύξηση των παθογόνων εδάφους...

1