Κύρια χαρακτηριστικά
  • Εύρωστο, ζωηρό
  • Συστήνεται για ανοιξιάτικες - καλοκαιρινές φυτεύσεις