Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πολύ πρώιμη ποικιλία
  • 70 ημερών
  • Προτείνεται για πρώιμη ανοιξιάτικη φύτευση (Φεβρουάριος-Μάρτιος)