Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μεγάλοκαρπη τομάτα θερμοκηπίου, 250-270 gr
  • Καρποί πολύ συνεκτικοί, ιδιαίτερα ομοιόμορφοι με έντονο κόκκινο χρώμα και εξαιρετική γεύση
  • Παντελής έλλειψη ξυλώδους ιστού στο εσωτερικό τους
  • Πολύ δυνατό και ανθεκτικό ριζικό σύστημα
  • Πλήρης γκάμα ανθεκτικοτήτων
  • Συστήνεται για ανοιξιάτικες & φθινοπωρινές φυτεύσεις.
  • Προτείνεται και για υδροπονικές καλλιέργειες

 
Ανοχή
ToMV /Ff:1-5/VaVd/Fol0,1/For/N/TSWV/TYCLV