Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου Iceberg
  • Σκουροπράσινο χρώμα
  • Μεγάλο βάρος και μέγεθος κεφαλής
  • Ασφαλής επιλογή για όψιμες ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις
  • Εξαιρετική ευρωστία με ανοχή σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών
  • Υψηλή ανοχή στο ξεβλάστωμα

 
Ανοχές
Bl: 1-16,21,23