Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υπερπρώιμο υβρίδιο μεγάλης ημέρας για ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Κόκκινος φλοιός, υψηλή ομοιομορφία και μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα (4-6 μήνες)
  • Μεγάλος αριθμός εξωτερικών φύλλων (εκδυμάτων) για προστασία κατά τη μεταφορά