Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο πιπεριάς τύπου ντολμά
  • Εξαιρετικά παραγωγικό φυτό με εύκολη ανάπτυξη πλευρικών βλαστών και κατά τη διάρκεια του χειμώνα
  • Κατάλληλο για φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Καρπός τετράλοβος με μέσο πάχος τοιχώματος, ιδανικός για όλες τις αγορές
  • Εξαιρετική ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού

 
Ανοχές
HR: Tm:0-2 , IR: TSWV