Κύρια χαρακτηριστικά
  • Τομάτα τύπου τσαμπί
  • Βάρος καρπού 120-160 gr

 
Aνοχή
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/TYLCV/MaMiMj