Κύρια χαρακτηριστικά
  • Νέο υβρίδιο τύπου iceberg, με ανοχή στο ξεβλάστωμα
  • Ιδανικό για ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις ανάλογα με την περιοχή

 
Ανοχές
Bl: 1632 / Nr:0