Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου Iceberg
  • Σκουροπράσινο χρώμα
  • Ομοιόμορφο σφαιρικό σχήμα κεφαλής
  • Συνεκτική, μετρίου μεγέθους κεφαλή
  • Ιδανικό για όψιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις (Οκτώβριος, αρχές Νοεμβρίου), όπως και για πρώιμες ανοιξιάτικες

 
Ανοχές
Bl: 1-27/Nr :0