Κύρια χαρακτηριστικά
  • Η πιο αξιόπιστη πορτοκαλί πιπεριά διεθνώς
  • Μεγάλοι και ομοιόμορφοι καρποί με παχιά τοιχώματα
  • Εντυπωσιακό και λαμπερό πορτοκαλί χρώμα
  • Κατάλληλη και για θερμοκήπιο χωρίς θέρμανση

 
Ανοχή
Tm:0,1,2,3