Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου Iceberg
  • Μεγάλου μεγέθους κεφαλή
  • Ιδανικό για καλοκαιρινές φυτεύσεις

 
Ανοχές
Bl: 16-32