Κύρια χαρακτηριστικά
  • Εύρωστο υβρίδιο με εξαιρετική ανθεκτικότητα σε ασθένειες φυλλώματος
  • Άσπρος φλοιός με χάλκινα εξωτερικά φύλλα
  • Μέγεθος 70-110 mm
  • Χρόνος διατηρησιμότητας 5-7 μήνες
  • Κατάλληλο για μηχανοσυλλογή.