Κύρια χαρακτηριστικά
  • Φρέσκο χρώμα στην αγορά του κολοκυθιού
  • Καρπός κυλινδρικός, μέτρια ανοιχτοπράσινος με εντυπωσιακή γυαλάδα
  • Ικανότητα διατήρησης του άνθους
  • Εξαιρετικό πακέτο ανοχών σε ιώσεις

 
Ανοχές
SQMV/WMV/CMV