Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υβρίδιο με εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη
  • Ημιόρθιο με οβάλ φύλλα
  • Κατάλληλο για όψιμες φθινοπωρινές, χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Επαρκές πακέτο ανοχών σε περονόσπορο

 
Ανοχή
Pfs 1-12, 14, 16