Κύρια χαρακτηριστικά
  • Αγρια ρόκα
  • Εξαιρετικά ομοιόμορφα σκουροπράσινα φύλλα
  • Πικάντικη γεύση
  • Ανοχή στο ξεβλάστωμα
  • Δυνατό, συμπαγές φυτό
  • Για όλους τους τύπους καλλιέργειας