Οι μοναδικές ποικιλίες βαμβακιού που συνδυάζουν πρωιμότητα με μεγάλη παραγωγή, έχοντας κορυφαία ποιότητα και πριμοδότηση της ίνας.

Η ποικιλία Elpida συνδυάζει την παραγωγικότητα με τα πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως είναι το μήκος ίνας, αντοχή και micronair

Η Elpida και η Armonia, λόγω της μοναδικής πρωιμότητάς τους, συγκομίζονται με εντυπωσιακές αποδόσεις και νωρίτερα από όλες τις υπόλοιπες ποικιλίες.