Επικοινωνία με την εταιρεία μας

Κεντρικά γραφεία - Διοίκηση
Διευθ.: Μαρκόνι 5, Αιγάλεω Τ.Κ. 12242 Αθήνα
Tήλ: 210 3497 500 | Φάξ: 210 3428 505
Mail: [email protected]

Συγκρότημα Βιομηχανικής Παραγωγής
Σποροφύτων Θήβας

Διευθ.: Βατερή Θηβών, Τ.Κ. 32200, Θήβα
Tήλ: 22620 80603 | Φάξ: 22620 81053

Συγκρότημα σποροπαραγωγής και βιομηχανικής επεξεργασίας σπόρων Αλμυρού
Διευθ.: Νεοχωράκι Αλμυρού, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός
Tήλ: 24220 26061 | Φάξ: 24220 26063
Mail: [email protected]