Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πιπεριά φλάσκα τετράγωνη (blocky bell type)
  • Καρποί ομοιόμορφοι, σκούρου πράσινου χρώματος που γίνονται κόκκινοι κατά την ωρίμανση, μήκους 8,5 εκ., εξαιρετικής ποιότητος
  • Μέτρια εύρωστο φυτό με άριστη καρπόδεση
  • Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

 
Ανοχή
Tm:0,1,2