Κύρια χαρακτηριστικά
  • Τύπου romana
  • Σκουροπράσινο χρώμα
  • Ταχείας ανάπτυξης φυτό
  • Mεγάλο μέγεθος και βάρος κεφαλής
  • Ανοχή στο ξεβλάστωμα
  • Συστήνεται για ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές και πρώιμες φθινοπωρινές φυτεύσεις

 
Ανοχές
Bl: 1-27/Nr:0/LMV