Κύρια χαρακτηριστικά
  • Μαρούλι τύπου Batavia
  • Μέτρια σκούρο πράσινο χρώμα
  • Υψηλή ομοιομορφία κεφαλών
  • Συστήνεται για καλοκαιρινές, πρώιμες φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Ανοχή στο ξεβλάστωμα και στο περιφερειακό κάψιμο

 
Ανοχές
Bl: 1-26/Nr:0/LMV