Κύρια χαρακτηριστικά
  • Σκουροπράσινο χρώμα
  • Ταχείας ανάπτυξης φυτό με ομοιομορφία παραγωγής
  • Μεγάλο μέγεθος και βάρος κεφαλής
  • Συστήνεται για πρώιμες ανοιξιάτικες, όψιμες φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες φυτεύσεις

 
Ανοχές
Bl:1-27/ Nr:0/LMV