Κύρια χαρακτηριστικά
  • Υβρίδιο με εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη
  • Όρθιο με λογχοειδή φύλλα
  • Κατάλληλο για όψιμες φθινοπωρινές, χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες φυτεύσεις
  • Πολύ ισχυρό πακέτο ανοχών

 
Ανοχή
Pfs 1-9, 11-16