Τομάτα Bellfort Μονοστέλεχη

Η τομάτα Bellfort φυτεύτηκε στις 23/2/2021 και είναι μονοστέλεχη εμβολιασμένη σε estamino. 

Το βίντεο είναι τραβηγμένο στις 3/6/2021.

- Ο καρπός παραμένει στο φυτό κόκκινος με καλή διατηρησιμότητα, με άριστη ποιότητα και εξαιρετική γεύση.
- Η τομάτα βρίσκεται στον 12ο σταυρό χωρίς κενά και με πολύ καλά μεγέθη από κάτω μέχρι πάνω.
- Δεν έγινε αποφύλλωση ώστε να διατηρείται μια αυξημένη σχετική υγρασία στο θερμοκήπιο και στο χώμα, διαμορφώνοντας κατ`αυτό τον τρόπο ένα μικροκλίμα φυτού που δεν θα διψάσει.

 

 

 


 

 
 
Μοιραστείτε: