Ιούνιος, η εποχή που κάνουν την εμφάνισή τους ο λύγκος και το τζιτζικάκι βαμβακιού

Από τα τέλη Ιουνίου και μετά, δώστε ιδιαίτερη προσοχή με συχνές επισκέψεις στους αγρούς προκειμένου να γίνει έγκαιρος εντοπισμός σε περιπτώσεις προσβολών της καλλιέργειας του βαμβακιού.

Λύγκος του βαμβακιού (Lygus spp.)

Από τα μέσα Ιουνίου και έπειτα, οι βαμβακοπαραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν συστηματικά τις φυτείες τους για τον εντοπισμό προσβολών από λύγκο.

Το έντομο έχει τρεις γενιές τον χρόνο και παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος ξενιστών. Σε φυτείες βαμβακιού πολλές φορές έρχεται από γειτονικές καλλιέργειες γι’ αυτό και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή μετά από κάθε κοπή μηδικής, οπότε και οι πληθυσμοί του εντόμου μετακινούνται στα γειτονικά χωράφια.

Το κρισιμότερο στάδιο αποτελεί η περίοδος εμφάνισης των πρώτων χτενίων η απώλεια των οποίων από την δράση του λύγκου οδηγεί τόσο σε οψίμιση της καλλιέργειας όσο και σε μεγαλύτερη ευπάθεια στην προσβολή από το πράσινο σκουλήκι.

Αντιμετώπιση

Καλλιεργητικά μέτρα

  • Έγκαιρη αντιμετώπιση των ζιζάνιων
  • Συχνός έλεγχος του αγρού

 

Χημική καταπολέμηση

  • Ψεκασμός με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα όταν εντοπιστεί πληθυσμός μεγαλύτερος από 2 έντομα/μετρό με έμφαση στην χρονική περίοδο των πρώτων χτενίων.

 

Τζιτζικάκι του βαμβακιού (Empoasca spp.) 

Πέρα από το βαμβάκι τα βρίσκουμε και στην πατάτα, στο αμπέλι, στα σιτηρά, στα τεύτλα και σε διάφορες άλλες  καλλιέργειες. Τα ακμαία είναι μικρού μεγέθους (έως 3 χιλιοστά). Οι νύμφες μοιάζουν με τα ακμαία και παρατηρούνται έως και 3 γενιές τον χρόνο. Είναι έντομα εντόνως κινητικά με χαρακτηριστικό τις πλάγιες κινήσεις.

Στο βάμβακι εμφανίζονται συνήθως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και προκαλούν αρχικά μια ελαφριά χλώρωση λόγω της απομύζησης των χυμών των φύλλων η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε κόκκινο και βαθύ κόκκινο χρώμα. Σε έντονη προσβολή μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και πτώση χτενιών ή/και καρυδιών.

Αντιμετώπιση

Καλλιεργητικά μέτρα

  • Αποφυγή των λειόφυλλων ποικιλιών. Το χνούδι στο φύλλο λειτουργεί αποτρεπτικά στην εγκατάσταση του εντόμου στην φυτεία.

 

Χημική καταπολέμηση

  • Εντομοκτόνα για τις λοιπές εντομολογικές προσβολές του βαμβακιού (ψείρα, θρίπας, λύγκος) αντιμετωπίζουν και το τζιτζικάκι. Θα πρέπει ωστόσο η λύση αυτή να επιλέγεται μόνο σε ιδιαιτέρως έντονες προσβολές καθώς ο εχθρός μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά και με μη χημικά μέσα, όπως η επιλογή κατάλληλής ποικιλίας.
 
 
Μοιραστείτε: