Αγγούρι Braganza Κατάλληλο για Θερμοκηπιακή Καλλιέργεια

Η φύτευση έγινε στις 15/1/2021 και το βίντεο τραβήχτηκε στις 27/5/2021.


• Μακρύ αγγούρι κατάλληλο για θερμοκηπιακή καλλιέργεια.
• Δυνατό σκούρο πράσινο φυτό με κοντά μεσογονάτια διαστήματα.
• Καρπός σκούρου πράσινου χρώματος με έντονη ράβδωση χωρίς λαιμό.
• Συνεχής παραγωγή στο κύριο στέλεχος και καλή ανάπτυξη δευτερογενών βλαστών.
• Εξαιρετικό πακέτο σε ιώσεις και σε ωίδιο.
 

 
 
Μοιραστείτε: