Γιατί να χρησιμοποιούμε εμβολιασμένα σπορόφυτα

Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας κηπευτικών κυρίως υπό κάλυψη (θερμοκήπια , τούνελ ) , αλλά και υπαίθρια , σε συνδυασμό με την περιορισμένη δυνατότητα αγρανάπαυσης και αμειψισποράς καθώς και η έλλειψη αποτελεσματικών τεχνικών απολύμανσης, έχουν οδηγήσει στην αύξηση των παθογόνων εδάφους...