2015

 

16.10.2015   |   ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 16.10.2015 >

15.07.2015   |   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 15.07.2015 >

10.07.2015   |   ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 10.07.2015 >

26.06.2015   |   ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΓΣ 26.06.2015 >

26.06.2015   |   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26.06.2015 >

01.04.2015   |   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 01.04.2015 >

27.03.2015   |   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27.03.2015 >